Județul Botoșani – Prezentare

Divertisment

Suprafața totală: 4.986 kmp 

Numărul orașelor: 7, dintre care 2 municipii — Botoșani, Dorohoi 

Numărul comunelor: 71 

Numărul satelor: 333

Județul Botoșani este situat în extremitatea de Nord-Est a țării, la granița cu Ucraina (la Nord) și Republica Moldova (la Est), ceilalți vecini fiind județele Iași la Sud și Suceava la Vest. În județ se află cea mai nordică localitate a țării, Horodiștea.

În județ există două puncte de trecere a frontierei spre Republica Moldova, pentru trafic rutier: Stânca (România)/ Costești (Moldova) și Rădauți—Prut (România)/Lipcani (Moldova), inaugurat în februarie 2010. Circulația peste cele doua maluri ale Prutului, între localitățile Rădauți-Prut și Lipcani, a fost imposibilă după 1944, când podul construit în 1937 a fost aruncat în aer de trupele germane. Un nou pod a fost finalizat în 2005, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.

Suprafața totală a județului reprezintă 2?1% din teritoriul național.

Populația se cifrează, conform Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, la 412.626 de locuitori. Dintre aceștia, 167.772 persoane (40,65%) locuiesc în mediul urban și 244.854 (59,3%) în mediul rural. Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 393.700 persoane. Astfel, distribuția populației după etnie arată că populația română este majoritară în județul Botoșani (98,6%). Populația de etnie romă înregistrată deține o pondere de 1.06%, existând și mici grupări de ucraineni (659 persoane), ruși-lipoveni (404), evrei (54), maghiari, germani.

Teritoriul județului se află în totalitate în zona de dealuri a Moldovei de Nord.

Relieful prezintă diferențe de altitudine relativ reduse, variațiile fiind între 587 m în zona Dealu Mare Tudora și 54 m în lunca Prutului. Dealurile Siretului sunt mai înalte la Vest și în sectorul nordic al Câmpiei Moldovei, iar la Est dealurile au altitudine mică, cu caracteristici proprii Podișului Moldovei.

Județul Botoșani are o bogată rețea hidrografică, alcătuită din râurile Siret, Prut, Jijia, Bașeu, Sitna și afluenți, pe cursul cărora s-au amenajat 148 de lacuri, iar pe râul Prut, la frontiera cu Republica Moldova, s-a construit un important nod hidrotehnic: lacul de acumulare de la Stânca, comuna Ștefănești, cu o suprafață de 5.900 ha. Lacurile și apele curgătoare ocupă 138?3 kmp (2?8 %) din suprafața județului.

Compoziția geologică a fost influențată de această acoperire cu ape. Județul este bogat în zăcăminte de argilă, betonită și depozite de tufă calcaroasă, formate de izvoarele bogate în piatră de var (oxid de calciu), întâlnite pe valea râului Prut. Există de asemenea importante zăcăminte de turbă în zona Dersca. Resursele naturale sunt reprezentate și de nisipuri foarte fine, prelucrate la Miorcani (Rădăuți Prut). În partea estică a comunei Păltiniș se găsesc depozite de ipsos, iar pe Valea Ursoaia depozite de sulf.

Solul județului conține resurse importante pentru materiale de construcții: nisipuri (Stâncești, Baisa), balast (Huțani, Corni), pietriș (Dersca), calcar (Ștefănești, Hudești, Vorona).

Suprafața acoperită de păduri și vegetație forestieră reprezintă 11?5% din teritoriul județului.

În categoria rezervații naturale sunt incluse: Stânca — Ștefănești — rezervație geologică și floristică (1 ha); pădurea Ciornohal—rezervație forestieră (77 ha); pădurea Vorona — rezervație floristică și faunistică (150 ha); pădurea Tudora—regiunea Dealul Mare — rezervație de tisa (117 ha), făgetul secular Stuhoasa, comuna Suharău (60 ha); arinișul de la Horlăceni, comuna Șendriceni — rezervație forestieră (5 ha); turbăria Dersca — rezervație floristică (10 ha); Bucecea Bălțile Siretului — rezervație floristică (2 ha); Stânca Ripiceni (de tip geologic și floristic—1 ha), Lacul Stânca Costești.

Municipiile județului sunt Botoșani, reședința de județ, și Dorohoi, declarat municipiu în anul 1994. Celelalte orașe sunt: Darabani, Săveni, Bucecea, Flămânzi, Ștefănești, ultimele trei fiind ridicate la rangul de oraș în anul 2004.

Lasă un răspuns