Bisericile de lemn din Botoșani, bijuterii clasate ca monumente istorice

Divertisment

În cel mai nordic județ al țării, Botoșani, există peste 60 de biserici construite din lemn, dintre care 23 sunt incluse în categoria monumentelor istorice, contribuind puternic la patrimoniul cultural românesc.

Ridicate în urmă cu două sau trei secole în urmă, lăcașurile de cult sunt o mărturie puternică a trecutului, descriind, în linii mari, spiritul comunităților.

„Aceste biserici reprezintă în sine o valoare pentru faptul că au ajuns până astăzi, pentru faptul că, timp de trei secole, au trecut peste intemperii, războaie și tot felul de factori. Ele au apărut în special în comunități mici, multe fiind ctitorii ale satelor și parohiilor și s-au făcut cu mijloace reduse”, a afirmat directorul Direcției pentru Cultură și Patrimoniu Național Botoșani, Dănuț Huțu.

Multe dintre biserici, care sunt adevărate bijuterii de lemn, mai sunt folosite și în prezent ca biserici ale satului, în care se țin slujbe duminică de duminică sau în fiecare zi de sărbătoare religioasă. Unele au fost restaurate recent, cum sunt bisericile din satele Cervicești-comuna Mihai Eminescu și Talpa-Cândești, însă altele sunt într-o avansată stare de degradare.

Una dintre cele mai vechi biserici din lemn este cea din localitatea Brăești, care poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”. A fost construită în anul 1745, conform inscripției de deasupra portalului de intrare, ctitor fiind boierul Miron Gorovei. Biserica, ce a suferit reparații în mai multe etape, păstrează catapeteasma originală din lemn de tei. Biserica din Brăești, care se află pe Lista Monumentelor Istorice a județului Botoșani, este tipică bisericilor de lemn din zona Botoșanilor. Are dimensiuni mici, cu absida altarului pentagonală, este construită din bârne de stejar prinse în clești, fără turlă, având turnul clopotniței deasupra intrării, pe latura sudică. Deasupra intrării în pridvor se află inscripția-pisanie originară.

La fel de valoroasă este și biserica de lemn din Dorohoi cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, cunoscută ca și Biserica Vârgolici, după numele celui care a donat pământul. Aceasta a fost ridicată în 1779, însă, în prezent, se află în curtea Protopopiatului Dorohoi.

Biserica de lemn are pisanie românească cu litere chirilice, săpată în lemn deasupra ușii de la intrare: „Această Sfântă Biserică s-a înălțat întru cinstea și lauda Adormirii Precistei de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioară Maria, în zilele lui Constantin Moruzi V.v. leat 7287/1779 luna aprilie 12”.

Este construită din bârne de stejar pe temelie de piatră, ridicată până la înălțimea de un metru, are legătura bârnelor „încheiate” până la bolțile de sus din pronaos, naos și altar formând un tot unitar. La construire, bisericii i s-a dat formă de corabie, cu pante repezi la acoperiș și având la exterior sculptat în bârnă de stejar un odgon de corabie, care simboliza speranța creștină. Bisericuța nu a fost pictată la exterior, dar nici la interior. Ea a fost vopsită de mai multe ori, însă catapeteasma în stil bizantin datează din 1794.

Preotul Cătălin Ifrim susține că biserica Vârgolici este cea de-a doua din Dorohoi, după Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, ctitorită de Ștefan cel Mare, în 1495, și prima biserică de lemn din acest oraș.

Lasă un răspuns